Ειδήσεις

Σπίτι > Ειδήσεις > Περιεχόμενο
Η απόδοση του εναλλάκτη θερμότητας είναι κρίσιμη
May 26, 2017

Ο εναλλάκτης θερμότητας είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και ευρέως χρησιμοποιούμενους εξοπλισμούς επεξεργασίας στη βιομηχανία και ο εναλλάκτης θερμότητας χρειάζεται ρύθμιση της θερμοκρασίας ανεξάρτητα από τον συγκεκριμένο κλάδο. Τα Heat Exchangeres μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση ή ψύξη, ωστόσο στον βιομηχανικό τομέα, ειδικά στα εργοστάσια και τα διυλιστήρια, η μεγάλη πλειοψηφία αυτών χρησιμοποιείται για ψύξη. Παρακάτω, η κασέτα μικρού μήκους εξετάζει προσεκτικά το τι είναι, γιατί τα χρειάζονται, πώς δουλεύουν και πώς ταξινομούνται.

Ποιος είναι ο βιομηχανικός εναλλάκτης θερμότητας;

Όπως υποδηλώνει το όνομα, οι βιομηχανικοί εναλλάκτες θερμότητας χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση της θερμότητας από ένα μέσο προς ή από άλλο μέσο. Ο κύριος σκοπός του εναλλάκτη θερμότητας είναι για θερμαντικά στοιχεία ή εξαρτήματα ψύξης. Στον βιομηχανικό τομέα, η ψύξη είναι μια γενικότερη λειτουργία για την αποτροπή της υπερθέρμανσης του εξοπλισμού ή των πτητικών ουσιών. Πολλοί διαφορετικοί τύποι εναλλακτών θερμότητας έχουν τα δικά τους πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, αλλά είναι προσαρμοσμένα στις πλέον κατάλληλες για διαφορετικούς σκοπούς και βιομηχανίες.

01 Γιατί χρειάζεστε εναλλάκτη θερμότητας;

Οι εναλλάκτες θερμότητας έχουν ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών και χρησιμοποιούνται ως συστατικά μέρη συστημάτων κλιματισμού και ψύξης ή συστημάτων θέρμανσης. Πολλές βιομηχανικές διεργασίες απαιτούν μια ορισμένη ποσότητα θερμότητας για λειτουργία, αλλά συνήθως πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί για να αποφευχθεί η υπερβολική ζέστη. Στο εργοστάσιο, οι εναλλάκτες θερμότητας πρέπει να διατηρούν μηχανήματα, χημικά, νερό, αέρια και άλλες ουσίες σε ασφαλή θερμοκρασία λειτουργίας. Ο εναλλάκτης θερμότητας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη σύλληψη και μεταφορά ατμού ή θερμού καυσαερίου από τα παραπροϊόντα κατά τη διαδικασία ή τη λειτουργία, έτσι ώστε ο ατμός ή η θερμότητα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα αλλού, βελτιώνοντας την απόδοση και εξοικονομώντας κεφάλαια εργοστασίου.

02 Πώς λειτουργεί ο εναλλάκτης θερμότητας;

Διαφορετικοί τύποι εναλλακτών θερμότητας λειτουργούν με διαφορετικούς τρόπους, χρησιμοποιώντας διαφορετικές ρυθμίσεις ροής, εξοπλισμό και σχεδιαστικά χαρακτηριστικά. Ένα κοινό χαρακτηριστικό όλων των εναλλάκτες θερμότητας είναι ότι χρησιμοποιούνται για την άμεση ή έμμεση έκθεση θερμότερων μέσων σε ψυχρότερα μέσα για την ανταλλαγή θερμότητας. Αυτό συνήθως επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός συνόλου σωλήνων που περικλείονται σε έναν συγκεκριμένο τύπο περιβλήματος, ανεμιστήρες εναλλάκτη θερμότητας, συμπυκνωτές, ιμάντες, ψυκτικά μέσα, επιπρόσθετους σωλήνες και σωληνώσεις, καθώς και άλλα εξαρτήματα και εξοπλισμό για τη βελτίωση της απόδοσης θέρμανσης και ψύξης ή της βελτίωσης της ροής.

Ταξινόμηση των εναλλάκτη θερμότητας

Συνήθως ταξινομούνται σύμφωνα με έναν από τους ακόλουθους τέσσερις δείκτες:

Η φύση της διαδικασίας ανταλλαγής θερμότητας

Η φυσική κατάσταση του υγρού

Διαμόρφωση ροής εναλλάκτη θερμότητας

Σχεδιασμός και δομή των εναλλάκτη θερμότητας

04 Η φύση της διαδικασίας ανταλλαγής θερμότητας

Η πρώτη μέθοδος ταξινόμησης εναλλακτών θερμότητας αναφέρεται στο κατά πόσο οι ουσίες μεταξύ των εναλλάκτη θερμότητας βρίσκονται σε άμεση επαφή μεταξύ τους ή αν διαχωρίζονται από φυσικά εμπόδια (π.χ. τους τοίχους τους).

Απευθείας επαφή ανταλλακτών θερμότητας - Οι εναλλάκτες θερμότητας άμεσης επαφής επιτρέπουν στα ζεστά και κρύα ρευστά να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους απευθείας στον σωλήνα, αντί να στηρίζονται στην ακτινοβολούμενη θερμότητα ή τη θέρμανση. Η άμεση επαφή είναι ένα πολύ αποτελεσματικό μέσο μεταφοράς θέρμανσης επειδή βρίσκεται σε άμεση επαφή, αλλά για άμεση επαφή πρέπει να είναι ασφαλές ή ακόμα και να κάνει το υγρό σε επαφή μεταξύ τους. Ο εναλλάκτης θερμότητας άμεσης επαφής μπορεί να είναι μια καλή επιλογή εάν το θερμό και ψυχρό υγρό είναι μόνο μια διαφορετική αλλαγή θερμοκρασίας για το ίδιο υγρό ή εάν το υγρό μίγμα είναι ένα επιθυμητό ή μη σχετικό μέρος της βιομηχανικής διαδικασίας.

Εναλλάκτης θερμότητας έμμεσης επαφής - Ο έμμεσος εναλλάκτης επαφής διατηρεί τη θερμότητα και το ψυχρό ρευστό σωματικά διαχωρισμένα το ένα από το άλλο. Οι έμμεσοι εναλλάκτες θερμότητας επαφής τυπικά διατηρούν τα ζεστά και κρύα ρευστά σε διαφορετικά σύνολα σωλήνων αντί να στηρίζονται στην ακτινοβολούμενη ενέργεια και τη μεταφορά για να ανταλλάσσουν θερμότητα, συνήθως για να εμποδίζουν το μολυσματικό υγρό από άλλο υγρό.

05 φυσική κατάσταση του υγρού

Ο εναλλάκτης θερμότητας μπορεί επίσης να ταξινομηθεί με βάση τη φυσική κατάσταση του θερμού ρευστού και του ψυχρού ρευστού. Π.χ:

Υγρό - αέριο

Υγρό - στερεό

Αέριο-στερεό

Αν ο εναλλάκτης θερμότητας είναι σε άμεση επαφή, μπορεί επίσης να χωριστεί σε "μη αναμίξιμο υγρό-υγρό" για να αναφέρεται σε υγρά που δεν αναμειγνύονται μαζί, όπως το έλαιο και το νερό είναι μη αναμίξιμα.

06 διαμόρφωση ροής εναλλάκτη θερμότητας

Η διαμόρφωση ροής των θερμών και ψυχρών υγρών στον εναλλάκτη θερμότητας είναι ένας άλλος σημαντικός τρόπος ταξινόμησης αυτών. Οι τρεις κύριες κατηγορίες που βασίζονται στη διάταξη ροής είναι η παράλληλη ροή, το αντίθετο ρεύμα και η εγκάρσια ροή.

Παράλληλη ροή - Σε εναλλάκτη θερμότητας παράλληλης ροής, το θερμό και ψυχρό υγρό ρέει από το ίδιο άκρο στον εναλλάκτη θερμότητας και ρέει παράλληλα το ένα με το άλλο.

Αντιστρεπτέο ρεύμα - Σε εναλλάκτες θερμότητας αντίθετης ροής, τα θερμά και τα κρύα ρευστά εισέρχονται στον εναλλάκτη θερμότητας από την αντίθετη κατεύθυνση και το ένα προς το άλλο.

Διασταυρούμενη ροή - Σε εναλλάκτες θερμότητας διασταυρούμενης ροής, τα θερμά και ψυχρά υγρά εισέρχονται στους εναλλάκτες θερμότητας σε διαφορετικά σημεία και όταν ρέουν διαμέσου του εναλλάκτη θερμότητας, διασχίζουν το ένα το άλλο, συνήθως σε ορθή γωνία.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η συντήρηση και η συντήρηση του εναλλάκτη θερμότητας, η συντήρηση και η επισκευή ποικίλλουν ανάλογα με τον συγκεκριμένο τύπο του εναλλάκτη θερμότητας και τον σχεδιασμό και τη δομή του και ότι η διατήρηση του εναλλάκτη θερμότητας είναι κρίσιμη για την επίτευξη βέλτιστης απόδοσης.

Guangzhou Jiema θερμότητας ανταλλαγή εξοπλισμού Co., LtdΤηλέφωνο: +86-20-82249117